Vergelijk de taxateurs

WOZ waarde van een woning

Jaarlijks wordt de waarde van woningen vastgesteld door de gemeente. Dit wordt gedaan op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Taxateurs bezoeken verspreid over de gemeente woningen die representatief zijn voor een bepaalde categorie. De waarde die de gemeente aan de woning toekent, staat op de WOZ-beschikking die eens per jaar naar de bewoners van de woning wordt gestuurd.

WOZ-waarde huis - taxatie


Wilt u weten of de vastgestelde WOZ-waarde van de woning reëel is? U kunt dan gebruik maken van de 'Prijsindex bestaande koopwoningen' van het Kadaster. Daarnaast kunt u ook de WOZ-waarde van het huis vergelijken met verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Dit kunt u doen aan de hand van 'Koopsominformatie' van het Kadaster.

Een andere manier om de WOZ-waarde te controleren, is door het opvragen van het taxatieverslag bij de gemeente. In het taxatieverslag staan de woningen die door de gemeente zijn gebruikt om de WOZ-waarde vast te stellen. Op basis van dit verslag kunt u controleren of de woning is vergeleken met ongeveer dezelfde referentiepanden. En komt het perceeloppervlak, woningoppervlak en inhoud van de woning niet overeen met wat er op de beschikking staat? Is er geen goede vergelijking gemaakt of zijn er aspecten die niet overeen komen, dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

WOZ-waarde laten taxeren


Een andere manier om de WOZ-waarde van de woning te controleren, is het laten taxeren van de woning. U laat dan een WOZ contra taxatie uitvoeren. Op basis van deze uitkomsten kunt u concluderen of de WOZ-waarde van de woning reëel is. Is de waarde niet reëel? Dan kunt u binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking een bezwaar indienen.

Bent u op zoek naar de goedkoopste taxateur voor uw WOZ contra taxatie? Op Taxatietarieven.com kunt u heel makkelijk de tarieven van taxateurs vergelijken en krijgt u direct de goedkoopste taxateur te zien.