Vergelijk de taxateurs

Validatiekosten bij Taxatie

Steeds meer geldverstrekkers stellen een gevalideerd taxatierapport verplicht bij de aanvraag van een hypotheek. Dit houdt in dat het taxatierapport door een taxatiekeurmerkinstituut gevalideerd moet worden.

Een gevalideerd taxatierapport is nagekeken door een valide instituut. Als de taxateur te ver afwijkt van de waarden die een rekenmodel voorschotelt, moet deze afwijking worden onderbouwd. Als de taxatie is nagekeken en goedgekeurd door door het instituut krijgt de taxateur bericht. Op dat moment kan het document worden ondertekend en kan het hypotheekdossier compleet gemaakt worden.

Validatiekosten taxatie

De validatie van het taxatierapport brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten worden meestal doorberekend aan de klant. De hoogte van de kosten verschilt per taxateur.

Heeft u een gevalideerd taxatierapport nodig? Vergelijk dan altijd de tarieven (inclusief het tarief voor validatie, NWWI-taxatie of NHG-taxatie) van de verschillende taxateurs met elkaar. Zo weet u zeker dat u nooit te veel betaalt voor de taxatie.